ΑΝΩΤΕΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ "ΤΕΧΝΩΝ ΕΚΑΤΟ"

Το θέατρο και ο χορός είναι τέχνες που προϋποθέτουν τη σωματικότητα και την δια ζώσης παρουσία, τόσο του καλλιτέχνη όσο και του κοινού, συνομιλούν και συμπράττουν με τις εικαστικές τέχνες και τον κινηματογράφο. Ο διαρκής διάλογος των τεχνών μεταξύ τους είναι πεδίο ελεύθερου πειραματισμού που επιτρέπει την δημιουργία νέων ρηξικέλευθων αφηγημάτων.

Οι τέχνες μεταδίδουν και αναδημιουργούν κοινωνικές σημασίες, πεδία συλλογικής ενσυναίσθησης, περιβάλλοντα φαντασιακής αναβίωσης και κοινού αναστοχασμού.
Οι τέχνες είναι το πεδίο της ζωντανής συνάντησής μας με το παρελθόν και την παράδοση.
Μας οδηγούν στη δημιουργική κατανόηση της ιστορίας, με την ελευθερία του ερμηνευτή και την ανάλογη ευθύνη.
Οι τέχνες είναι ένα πεδίο βαθιάς κατανόησης του φαντασιακού άλλου, του ξένου, του καταπιεσμένου, της κοινής ανθρωπιάς όλων μας.

Όλη η ιστορία του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών είναι μια κατάθεση αυτής της κοινής μας ανθρωπιάς στο δημόσιο χώρο και χρόνο. Η καλλιτεχνική δημιουργία προϋποθέτει εξ ορισμού την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία αμφισβήτησης των παραδεδομένων. Η φιλοσοφία και το θέατρο αναπτύσσονται, ταυτόχρονα, με την αρχαία δημοκρατία. Οι παραστατικές τέχνες χαράσσουν διαφορετικές ιστορίες, προσανατολίζονται όμως σε έναν κοινό ορίζοντα πραγμάτωσης της ανθρώπινης ελευθερίας στο δημόσιο κέντρο της πόλεως με αφετηρία την αναγνώριση της ισότητας και της παρρησίας.
Η διαπιστωμένη κρίση της αντιπροσώπευσης στο σύγχρονο κόσμο οδηγεί σε κλονισμό των κεντρικών πολιτικών θεσμών, η σημασία του ελεύθερου δημόσιου διαλόγου και της ελεύθερης συλλογικής πράξης γίνεται ζωτικό αίτημα δικαιοσύνης. Το θέατρο, οι παραστατικές τέχνες συμβάλλουν στη νέα χειραφέτηση που απαιτεί η εποχή μας.

Θέλουμε να συνεισφέρουμε ενεργά και συλλογικά στη διεύρυνση του ελεύθερου δημόσιου χρόνου και χώρου καλλιτεχνικής έκφρασης και ερμηνείας δημιουργώντας μία εκπαιδευτική και καλλιτεχνική πρόταση βασισμένη στις αξίες της ισότητας, της ελευθερίας, της αναστοχαστικής κριτικής και της αλληλεγγύης. Η Σχολή θα αποτελέσει τόπο πρωτογενούς και ελεύθερης συλλογικής μάθησης και καλλιτεχνίας. Οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές μας θα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα εκπαιδευτικά εργαλεία, τις διαδικασίες μάθησης, τα αποθετήρια γνώσης, τους αναγκαίους τεχνικούς όρους. Οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές μας με τις πλέον έμπειρες διδάσκουσες και διδάσκοντες θα διαμορφώσουν το δικό τους κριτικό λόγο, θα ξεδιπλώσουν τις δεξιότητες τους και θα ανοίξουν τις δικές τους πόρτες.

Η Περιφέρεια Αττικής κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού βεβαιώνει την έναρξη λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) με την επωνυμία ΑΝΩΤΕΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ “ΤΕΧΝΩΝ ΕΚΑΤΟ”, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.