ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Περιφέρεια Αττικής κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού βεβαιώνει την έναρξη λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) με την επωνυμία ΑΝΩΤΕΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ “ΤΕΧΝΩΝ ΕΚΑΤΟ”, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.