Σεμινάριο – Χάρης Φραγκούλης

«Η σχέση της υποκριτικής με τη μορφή της γλώσσας στην ποίηση τον 20ο αιώνα»

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αποφοίτους, σπουδαστές και υποψήφιους σπουδαστές δραματικών σχολών.

Έναρξη ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΪ́ΟΥ

14:00-18:00

8 συναντήσεις 
Κάθε Τρίτη και Παρασκευή 

Κόστος: 250€

Διάρκεια: 28 Μαΐου- 21 Ιουνίου

*θα γίνει επιλογή βάσει βιογραφικών 

Κατάθεση βιογραφικών έως 22 ΜΑΪ́ΟΥ 2024

Πληροφορίες – εγγραφές:

e-mail: texnonekato@mcf.gr

τηλ.: 210 3418581